การดูดส้วมที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องจากการแพร่ระบาดของโรค

ระบบรวบรวมและกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นบริการสองอย่างที่แผนกสุขาภิบาลต้องจัดให้กับผู้อยู่อาศัยดูดส้วม เมื่อประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดูดส้วมเนื่องจากขยะนี้มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบคทีเรียจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกำจัดทิ้งอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคที่หลีกเลี่ยงได้ มีหลายวิธีในการกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโอกาสเกิดโรคทุกคนรู้ดีว่าขยะดิบใด ๆ เป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญ ดูดส้วมก่อให้เกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจ

และไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนทิ้งมันอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากกลิ่นแล้วยังมีอีกสาเหตุสำคัญที่ต้องกำจัดอย่างถูกต้อง ดูดส้วมโดยไม่คำนึงถึงประเภทของสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรอุตสาหกรรมหรือในประเทศอาจมีสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคซึ่งดูดส้วมอาจทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์ได้สิ่งมีชีวิตตลอดจนระบบนิเวศทั้งหมดอาจได้รับผลเสียจากของเสียที่ปนเปื้อนหากถูกกำจัดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยไม่ได้รับการบำบัดที่จำเป็นก่อน

อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ยังคงเหมือนเดิมคือกำจัดสิ่งปนเปื้อน

การรักษาสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่ที่ถูกรวบรวมจะกลับคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะส่งคืนจะต้องผ่านกระบวนการบำบัดน้ำที่ระบุไว้ก่อนกระบวนการบำบัดน้ำเสียเกี่ยวข้องกับการทำให้บริสุทธิ์ดูดส้วมหลายระดับขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำเสียที่กำลังบำบัดดูดส้วม อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ยังคงเหมือนเดิมคือกำจัดสิ่งปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคและกากตะกอนเพื่อให้สิ่งปฏิกูลกลับคืนสู่พื้นที่โดยรอบโดยไม่มีผลกระทบด้านลบ ดูดส้วมในระหว่างการบำบัดขยะของเหลวจะถูกแยกออกจากสารปนเปื้อนเพื่อผลิตน้ำสะอาดและกากตะกอน น้ำสะอาดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่

หรือกำจัดได้อย่างปลอดภัยโดยส่งกลับคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ดูดส้วมในขณะที่กากตะกอนถูกรวบรวมเพื่อใช้เป็นปุ๋ยในประเทศที่พัฒนาแล้วดูดส้วมส่วนใหญ่มีข้อบังคับเฉพาะสำหรับการรวบรวมและบำบัดสิ่งปฏิกูล น่าเศร้าในประเทศโลกที่สามซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งน้ำเสียมักจะไหลไปยังลำธารและแม่น้ำโดยตรงโดยไม่ได้รับการบำบัดใด ๆ ดูดส้วมเลยบทบาทรถบรรทุกสุญญากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ท่อน้ำทิ้งจะรวบรวมขยะในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์

สถานบำบัดรถบรรทุกสูญญากาศเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบติดรถบรรทุก

โดยอัตโนมัติ ท่อเหล่านี้นำไปสู่การบำบัดโดยตรง อย่างไรก็ตามในบางสถานที่ที่ไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งงานของรถบรรทุกสูญญากาศในการรวบรวมและขนส่งของเหลวจากถังบำบัดน้ำเสียหรืออุปกรณ์จับยึดอื่น ๆ ดูดส้วมไปยังสถานบำบัดรถบรรทุกสูญญากาศเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบติดรถบรรทุกที่มีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่สำหรับเก็บน้ำเสียดูดส้วมที่รวบรวมได้ มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้รถบรรทุกสุญญากาศเหมาะที่จะทำงานประเภทนี้ ผู้ปฏิบัติงาน

ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับของเหลว บริการดูดส้วมเฉพาะท่อดูดเท่านั้นที่สัมผัสกับของเหลวเหล่านี้ สิ่งที่จำเป็นสำหรับคนงานคือพลิกสวิตช์เพื่อดูดของเสียทั้งหมดรถบรรทุกสูญญากาศยังสามารถรองรับความหนืดของของไหลได้ทุกประเภทดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าสิ่งปฏิกูลจะบรรจุหนาแน่นหรือไม่ ดูดส้วมอุปกรณ์ยังสามารถกำจัดอิฐและเศษซากของแข็งอื่น ๆ ได้ ดูดส้วมขยะเหลวทั้งหมดที่รวบรวมจะถูกเก็บไว้ในถังที่มีน้ำขังขนาดใหญ่จึงไม่มีปัญหาเรื่องการหกหรือกลิ่นที่น่ารำคาญ